Nederlands

Is het mogelijk de muzieknotatie te veranderen en te moderniseren?

Velen vinden van niet.

Ik denk daar anders over. Ik ben er heilig van overtuigd dat het kan en dat het de hoogste tijd is.

De notatie van muziek is in ontwikkeling geweest sinds de tijd dat er met een veer geschreven werd. Kort samengevat werden er vroeger 10 verschillende sleutels gebruikt. Tegenwoordig zijn er 4 in gebruik. De G-sleutel wordt gebruikt voor de meeste instrumenten en gelezen door het grootste aantal musici. De F-sleutel wordt gebruikt voor de notatie in de lage registers zoals de bas, trombone, piano enz. De C-sleutel wordt slechts gebruikt (als alt- en tenorsleutel) voor een paar instrumenten.

Nu zouden we de sprong voluit moeten wagen en helemaal overgaan op één sleutel.

In mijn “ARGUMENTATIE OM OVER TE GAAN NAAR ÉÉN NOTATIESYSTEEM” bewijs ik dat dit mogelijk is. Dit is niet alleen mogelijk, maar ook tijdsbesparend en zinvol en met al de hulpmiddelen die tegenwoordig ter beschikking staan is er geen enkele reden om het niet te doen.

Muziek is een belangrijk deel van het leven van een mens. Muziek is een gemeenschappelijke taal waar iedereen vreugde aan beleeft. Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid om het muziekonderwijs terug te brengen tot een nuchter/realistisch niveau.

Het belangrijkste is om goede musici op te leiden die zichzelf en anderen een plezier kunnen doen met kwaliteitsmuziek. De muziektheorie en -notatie moeten een hulpmiddel zijn om dat te bereiken.

Dat het gebruik van meerdere verschillende sleutels noodzakelijk zou zijn om goede musici op te leiden is ver van de waarheid.

Laat oude dogma’s en verordeningen de muziek niet moeilijker maken dan strikt noodzakelijk. Het gebruik van meerdere verschillende sleutels is tijdsverspilling voor diegenen die verder willen studeren in de muziek. Nog erger is het dat velen stoppen met muziek bijna voordat ze ermee begonnen en dat alleen omdat ze zich moeten verhouden tot meerdere sleutels.

Het is niet noodzakelijk om een F-sleutel te gebruiken in pianomuziek. Speelt een pianist het klaar om de G-sleutel te gebruiken met de rechterhand dan lukt het gegarandeerd ook met de linkerhand.

Als een saxophonist via de G-sleutel kan spelen, dan moet een altviolonist dat ook kunnen.

Anders geformuleerd: Iedereen die vandaag de dag in staat is om via twee of meer sleutels te spelen is zeker slim genoeg om muziek te spelen die alleen in het G-sleutelsysteem staat.

Wees verantwoordelijk voor de toekomst; herschrijf de F-en C-sleutels en noteer alle muziek in één systeem dat visueel is gelijk aan het G-sleutelsysteem.