Norsk

Er det mulig å forandre og modernisere musikknotasjonen?

Mange mener; “nei”.

Jeg er av en annen oppfatning. Jeg er helt overbevist om at det går an, og jeg mener at det er på høy tid.

Musikknotasjonen har vært i forandring og utvikling helt siden fjærpennens dager. Kortfattet så var det tidligere i bruk ti forskjellige nøkler. I dag brukes det fire forskjellige. G-nøkkel blir brukt til de fleste instrument og blir lest av de fleste musikere. F-nøkkel blir brukt til å vise notasjon i lave register, til bass, tromboner og piano etc. C-nøkkel er brukt (som altnøkkel og tenornøkkel) til noen få instrument.

Nå bør vi ta skrittet fullt ut og gå helt over til en nøkkel.

I min “Argumentasjon for å gå over til ett notesystem” viser jeg at dette er mulig. Dette er tidsmessig og fornuftig, og med alle de tekniske hjelpemidler vi råder over i dag finnes det ingen grunn til å la være.

Musikk er en viktig del av menneskenes liv. Musikk er et felles språk som alle har glede av. Det er et samfunnsansvar å ta musikkutdannelsen ned på et jordnært nivå.

Det viktige er å utdanne gode musikere som kan glede seg selv og andre med kvalitetsmusikk. Musikkteorien og notene skal være et hjelpemiddel for å oppnå dette.

At bruken av flere forskjellige nøkler er en nødvendighet for å utdanne flinke musikere er fjernt fra sannheten.

La ikke gamle dogmer og forordninger gjøre musikkstudiene vanskeligere enn strengt tatt nødvendig. Bruken av flere forskjellige nøkler er et sløseri med tid for de som tar videreutdanning i musikk. Og enda verre er det at så mange slutter med musikk nesten før de har begynt, ene og alene fordi de må forholde seg til flere nøkler.

Det er ikke nødvendig å bruke F-nøkkel i en pianonote.

Greier pianisten å spille etter G-nøkkel med høyre hånd greier han det helt sikkert også med venstre hånd.

Greier saxofonisten å spille etter G-nøkkelsystemet bør også bratsjisten greie det.

Eller for å si det på en annen måte: Alle som i dag er i stand til å spille etter to eller flere nøkler er helt sikkert smarte nok til å spille musikk som er notert kun i G-nøkkelsystemet.

Vis ansvar for fremtiden; resirkuler F-nøkler og C-nøkler og notér all musikk i et system visuelt likt G-nøkkelsystemet.