Archive for December, 2009

Tingvoll 15. desember 2009

Tuesday, December 15th, 2009

Da har Clefcleaner vært en stund på nettet, og jeg har vært inne på noen fora og diskutert litt med folket. Den store susen er det ikke, som ventet. Det er mye som opptar folk flest atskillig mer enn en debatt om nøkler. Men noen har jo svart meg, og de aller fleste er i mot meg. Også som ventet. Ikke det at de er så mye i mot ideen, men det er liksom umulig fordi; et eller annet. Mange av de som argumenterer mot meg har ikke lest siden min skikkelig, det kommer tydelig fram i det de sier. De har kun merket seg noen spesielle punkt som har ergret dem, og kommenterer disse. En gjengs kommentar er at; ”Jeg har ingen problem med F-nøkkelen” og lignende. Og det er jo bra at det er så mange flinke blant oss. En bekymring som også blir dratt fram er; ”Hva med alle de notene som er trykket og er i bruk?”  Har jeg sagt at noe skal gjøres med de da? Absolutt ikke. Jeg sier det i min argumentasjon at alle som er vant til ett notesystem i dag også må få bruke det i all sin levetid. Klart det. Men jeg sier at vi må komme i gang med å forenkle noteskrivingen. Nye generasjoner må få slippe å lære forsjellige nøkler. Det er et gammelt system som er utviklet av komponister og noteskrivere som kun hadde sin egen komfort i tankene. Jeg har studert notasjonen til mange instrument, og kan ikke se noen problem med at alle bør noteres i et nøkkelsystem som er likt G-nøkkelsystemet. Jeg kan jo for så vidt være enig med de som sier at C-nøkkelen hadde vært et bedre utgangspunkt, men det er nå en gang slik at svært få har lært dette systemet, og siden G-nøkkelen er den absolutt mest brukte i hele verden, så velger jeg den. Det er ikke fordi at det er den jeg kan. Men hvordan i all verden skal jeg få til dette da? Tja, si det. En ting som er helt sikkert er at en tanke tenkt er en handling i framtiden. Og jeg har utviklingen på min side. En del kornoter blir nå trykket med kun G-nøkkelen i bruk, og den trenden kommer til å fortsette.

En av mange merkelige ting i musikkhistorien er at det blir brukt F-nøkkel til grovmessingen. Og enda rarere er det at det som regel er slik at notene til disse instrumentene blir utskrevet i C (consert pitch), selv om det vitterlig er Bb- eller Eb-instrument det blir spilt på. Resultatet av dette er at til trompet, Bb-bass og Eb-bass får vi tre forskjellige greptabeller. Til trompet og C-bass har vi den samme greptabellen, og hvis Bb-bass og Eb-bass hadde fått noter tilpasset instrumentets natur, ville også disse hatt den samme greptabellen. Dette er bare helt tullete.

Heldigvis får vi noter til både Bb-bass og Eb-bass i G-nøkkel, og da brukes den samme greptabell som til trompet. Til barytonhorn er det også å få noter i både F- og G nøkkel, heldigvis, og til trombone som regel i F-nøkkel, men også i G. Til å begynne med da brassbandtradisjonen startet var trombonen notert i G-nøkkel. Men så ble basstrombonen oppfunnet, og den ble da etter hvert notert i F-nøkkel. Der var vi uheldige gitt. I dag kan trombonen bli notert i F-nøkkel som et C-instrument, i F-nøkkel som et Bb-instrument eller i G-nøkkel som Bb-instrument. Håpløse tilstander spør du meg.

Tilbake til min idé. Vi må så snart som mulig starte musikkopplæring der kun en nøkkel er i bruk til alle instrument. Og alle instrument må få en greptabell som er tillagt instrumentets natur. Vi må tilrettelegge musikkopplæringen slik at flest mulig kan få delta. Og grunnleggende og god musikkopplæring må tilbake til grunnskolen. Musikk er svært viktig for å utvikle gode egenskaper i de fleste såkalte skolefag. Synd at de som bestemmer ”rammeplaner”, og hva det nå heter alt sammen, har glemt dette. Det går an å få til alt dette, men jeg klarer det ikke alene!

Christian