Archive for August, 2008

Clef Cleaner

Thursday, August 14th, 2008

Hva er en Clef Cleaner?

Du kan saktens lure på  det. Hvis du driver på med musikk skjønner du at det engelske ordet clef er det samme som vi på norsk sier nøkkel. Og i dag bruker vi g-nøkkel, f-nøkkel og c-nøkkel i notespråket.

Jeg har satt meg som mål å være en pådriver for å renovere musikknotasjonen. Derfor har jeg kalt domenet mitt for Clef Cleaner, og det med bakgrunn i at det er de fleste nordmenn som kan engelsk, men svært få fra andre land som forstår norsk.

Så vær velkommen til å gå inn på sidene mine og lese, tenke og kommentere. Få igang diskusjoner med venner og kjente, og ikke minst, med lærerne dine hvis du studerer musikk.

Christian Koksvik