Distribusjon

av noter og musikkverk

Nye tider fordrer nye løsninger på så mange ting. Notedistribusjon burde nå vært lagt inn i nye spor. Men også her ligger musikkbransjen langt etter sin tid.

Jeg har noen forslag som vil spare samfunnet for store beløp, uten at musikkforlagene taper en krone. Og kundene vil bli fornøyde. Dagens bruk av moderne kopimaskiner, og tilgjengeligheten til disse, har lagt til rette for at kor, korps og andre kan kjøpe notesett uten å få i hus en masse noter som ikke trengs til gjeldende besetning. Min løsning vil også innebære at vi slipper å få melding om at “Musikkstykket” er for tiden utsolgt, og det er uvisst om det kommer i trykk igjen. De fleste planlegger konserter og opptredener på halvårsvis i forkant. Ut i fra musikkforlagenes kataloger bestilles det noter, men mange opplever at notene kommer mange måneder etter bestilling, hvis de i det hele tatt kommer. Dette er for dårlig.

Som korpsleder har jeg kjøpt noen notesett de siste årene, og siden vi er et lite korps med kun amatører, vil de fleste av notearkene vi får tilsendt bli liggende ubrukt til evig tid. Aller verst er dette når vi kjøper noter som er utgitt i USA. 14 klarinettstemmer, 10 fløytestemmer etc. etc., hvem har bruk for alt dette, og hva koster det å få det sendt over dammen?

Trykkeriene har opp til denne tid tjent gode penger på å trykke noe som aldri har kommet i bruk, og de har levert fra seg mye dårlig arbeid i tillegg. Mange notesett er trykket opp i hefter med flere forskjellige sanger. Kostbare hefter med glanset og farget omslag, helt unødvendig. Og inni er det noter som er små og vanskelige å lese. I tillegg så er kanskje bare en eller to melodier aktuelle å bruke fra dette heftet.

Musikkforlagene er snare til å sende det de har på lager når noen bestiller slike hefter, og at det mangler stemmehefter får bestilleren først vite når sendingen har kommet. Så kan en risikere å vente ut og bort på det som mangler.

Musikkforlagene er livredde for at ting skal kopieres, og det er også straffbart å gjøre dette.  Men nå bør det nettopp bli tillatt å kopiere. Dette kan skje på følgende måte:

Det sendes inn en bestilling. Forlaget går på lageret og henter ut sine originaler til notene og partituret. Disse kopieres til skikkelig papir. Bak på hvert noteark står det trykket navn på musikkstykket etc. samt at stykket er lisensiert til “Storbandkorpskoret”, som da har kjøpt sin rett til å kopiere disse originalnotene i så mange eksemplar som ønskelig. Når hver musiker har fått sin note, kan originalene legges i arkivet. Det kan forlanges at originalnotene skal være tilgjengelig for kontroll under konserter og lignende, eller i umiddelbar ettertid etter slike arrangement.

Eller kanskje enda bedre; notene kan sendes som for eksempel .pdf-filer via e-post. Da kan notene være på notestativet samme dag som de ble bestilt.

Slike løsninger vil spare store portoutgifter, og ikke minst lagerplass. Man får kun de notene man trenger, og til rett tid. Det er vinn vinn for alle parter. Denne løsningen på notedistribusjon vil neppe føre til at det blir tjuvkopiert noter, eller lånt ut til andre.