Archive for the ‘News’ Category

Bilder av noter. Musikknotasjon. Aria av Eugene Bozza.

Sunday, March 9th, 2014

Et av de mest brukte argumentene mot mitt forslag om å gå over til ett  notesystem basert på G-nøkkelen er at det kommer til å bli så mange hjelpelinjer å forholde seg til. Jeg skjønner ikke hvor det kommer fra. Slik jeg ser det vil du med å skrive om en melodi fra F-nøkkel til G2-nøkkel få en hjelpelinje mindre under notelinjene og en mer over notelinjene. Hvis melodien går over så mange toner da. Notebildet blir da helt likt musikknotasjonen til vanlig G-nøkkel, men lyder da to oktaver ned. Legger inn to notebilder for å vise dette. To takter fra Aria av Eugene Bozza.

En pianospillende slekting av kona framførte en gang i sin ungdom “Rhapsody in blue” med fullt orkester. Konserten ble også sendt på radio. Han sier at han ikke kan bladlese slike noter, han må pugge alt inn i hendene. Hadde nok vært lettere å bladlese hvis alt hadde gått i G.

Eksempel aria g-nøkkel

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel aria

Noter til kor.

Monday, April 1st, 2013

 

Nå har det gått noen år siden jeg startet opp mitt korstog mot bruk av F-nøkkel og C-nøkkel i musikknotasjon. Og som ventet har lite skjedd. Som Solheim sa det i en av sine sketsjer: ”Det har me gjort i alle dei år, men me veit ikkje kvifor”

Nå er det vel ikke så viktig å vite hvorfor alle disse nøklene er i bruk. Det som er viktig er å forstå at det trenger ikke være slik. Notesystemet er skapt av mennesker og kan forandres av mennesker. Bruk av forskjellige nøkler forvirrer, ergrer og gjør vanlige amatører motløse. Er det ren og skjær arroganse at dagens komponister og arrangører fortsatt bruker andre nøkler enn G-nøkkelen, eller er det dumhet? Nå er det vel slik at arroganse og dumhet er nært beslektet, så altså begge deler ligger til grunn her.

Slik jeg ser det bør det være et overordnet mål å få flest mulig til å holde på med musikk. Og i dag skal vi ta for oss noter til kor. Når jeg ser at det er unge mennesker av i dag som arrangerer dagens låter for kor, og som fortsatt bruker F-nøkkelen til bassen, blir jeg rett og slett opprørt. Hva er vitsen? Skjønner de ikke at noen korsangere ikke kan noter i det hele tatt, at kun noen få begriper F-nøkkelen, at de aller fleste skjønner G-nøkkelsystemet men melder pass når de ser den nederste linjen notert i F.

Skriver de ut disse notene slik fordi alle andre gjør det, fordi de tror at slik må det være, eller har de aldri reflektert over at det faktisk kan gjøres mer forståelig for alle? Enhver dirigent som har litt utdannelse og kan spille piano etter den hittil brukte notasjon med både G- og F-nøkkel vil uten problem klare å spille stemmene fra en kornote der alt er notert i G-nøkkel. Hva bedre er; alle som kan litt noter vil med et øyekast skjønne akkorden og kunne spille den på pianoet. Øving hjemme vil bli lettere og følgelig vil gleden over å være med i et kor bli større.

Har et konkret eksempel på en som var ansatt i kulturskole som pianolærer. Han fikk jobb som dirigent for et amatørkor. Flink til å spille når han ikke så på notene, hadde godt gehør og så videre, men når han skulle spille etter kornoter og tolke F-nøkkel skar det seg ofte. Han som hadde papirer på musikkutdannelse slet altså også med dette. Og bekjente av meg innrømmer; ”Huff ja, husker det var et pes å skulle bladlese C-nøkkelen.” ”Et stykke hadde G-nøkkel, C-nøkkel og F-nøkkel. Klarte aldri å lære det skikkelig.” Og de er helt sikkert ikke de eneste som har opplevd ”disse nøklene” på den måten. Hva har da en stakkars amatør å stille opp?

Fint lite viser det seg. Og det skyldes ikke mangel på musikalitet eller intelligens, men kanskje mangel på tålmodighet, ergrelse over en tåpelighet som burde vært avsluttet for et par mannsaldre siden, mangel på tid og lyst og sikkert mange andre faktorer.

For å illustrere mine påstander om at alt blir så mye bedre med kun G-nøkkel ser dere her et knippe bilder. Notene er tatt ut i fra kornoter, men noteverdiene stemmer ikke. Poenget er jo å vise sammenhengen i akkorder og det visuelle utrykket. I stedet for å bruke G-nøkkel med oktavtegnet under skulle det vært brukt G3 og bassen kunne ofte med fordel vært notert i G2, men på dagens dataprogram finnes ikke disse muligheter, selv om disse betegnelsene er internasjonalt vedtatt.

Dere som driver med komposisjon og arrangering bør ta dette alvorlig og bidra til en modernisering av musikknotasjonen til glede for alle som vil holde på med sang og musikk.

Christian Koksvik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lite respons

Sunday, November 6th, 2011

Og det er vel ikke bedre å vente. Men svenskene har faktisk konvertert til CDEFGABC, slik som de fleste land i verden, og nå lurer jeg på hvor lang tid det skal ta før Norge klarer det samme, vi skal nå liksom være så progressive og flinke på alle måter. Men staheten vinner vel over det meste.

Har fjernet muligheten for kommentarer på denne siden. Det haglet inn med spam i alle varianter, og det var ikke mye som var fornuftig. Men vil her legge inn kopi av noe som var kjekt å få inn.

“Great approach! Appreciate your curiosity and questioning in a search for simplicity in music notation. Keep up the good works! It is possible for one person, or a few, to change the world. It definitely is!”

“G-nøkkel er best. Folk burde lære av saxofon og klarinettfamilien. Bassinstrumenter i G-nøkkel er beeeeeest!”

“Very interesting writing on your part. I will definitely make sure to sign up to your Rss feed so I can be prompted whenever you post again. I’m always on the hunt for unique writers. Be Cool”

Musikkundervisningen er i vranglås.

Wednesday, March 30th, 2011

Men hva skal til for å få utdanningsinstitusjonene til å innrømme dette? Det er det store spørsmål.

I dag er det ingen som skriver noter med gåsefjærpenn lenger, men innlæringen av, og bruken av musikknotasjon ligger fortsatt i den tidsalder da fjærpennen var vanlig. Bruken av nøkler i musikknotasjonen er en direkte følge av at det var lettere for komponistene å bruke forskjellige nøkler enn det var å skrive hjelpelinjer. Slik var det også for trykkeriene da det ble vanlig å mangfoldiggjøre musikkverk på maskinelt vis. Papir var rådyrt, og det var viktig å få så mange notelinjer som mulig inn på hver side. At komponistene ikke kom på å bruke en og samme nøkkel med anvisning til forskjellige oktaver istedenfor alle de forskjellige nøklene er et av de puss skjebnen har spilt oss. Det er ikke slik som mange tror, at musikknotasjonen være som den er. Den er skapt av mennesker og tilfeldigheter.

Jeg er ikke den eneste som synes at dagens musikknotasjon bør forandres til det bedre. Omtrent 90 patenter på ”new musical notation” har blitt registrert i USA. Det første kom i 1839. Ingen av disse har gjort noen stor suksess, og årsaken til det er nok at den musikknotasjon som er vanlig i vestlige land faktisk har sine fortrinn. Det er øynene våre som ser notene, og det er viktig å ha et system som vi kjenner igjen og kan tolke på brøkdelen av et sekund.

Å ha forskjellige nøkler til forskjellige instrument er derimot helt på jordet, det har ingen praktisk betydning lenger, det er ganske enkelt gammeldags. Notesystemet som er brukt til piano, orgel og en del bassinstrument er fiendtlig overfor nye studenter og virker ekskluderende. Derfor må både F-nøkkelsystemet og C-nøkkelsystemet fases ut over tid, og et system som er basert på G-nøkkelsystemet, som de aller fleste lærer som barn, bli det vanlige.

At dette er mulig i en praktisk hverdag ser vi i notasjonen til saksofonene, for eksempel. At cello og bratsj spille etter både to og tre forskjellige nøkler er ganske enkelt sagt; tull. Trombonenotene blir levert i tre forskjellige versjoner. En versjon til de som spiller Bb-trombone i G-nøkkel, en versjon til Bb-trombone i F-nøkkel og en (amerikansk) versjon til de som sier at Bb-instrumentet er et C-instrument i F-nøkkel. Verre kan det nesten ikke bli.

Jeg skal ikke komme inn på alle de merkelige argumentene jeg blir møtt med i diskusjoner, men det finnes ingen fornuftige argumenter mot mitt forslag om å gå inn for et system basert på G-nøkkelen.

Da jeg gikk på yrkesskolen for å bli tømrer var det mye nytt å lære. Av gamle byggeteknikker fikk vi innføring i franske trelås og lafting, og vi måtte tegne slike løsninger og lage modeller. Men dette var jo ikke det viktigste med skolen. Poenget var jo å utdanne tømrere og snekkere som kunne utføre arbeid som stod opp til dagens krav og byggeteknikker, og i all hovedsak ble det brukt mest undervisningstid på dette. Målet for musikkinstitusjonene bør vel i første rekke være å utdanne musikere, og ikke musikkteoretikere med museumsholdninger til musikknotasjon.

Som eksempel bruker studenter i Belgia og Frankrike faktisk flere år på å studere og lære seg å bladlese de forskjellige nøklene. Dette er jo helt absurd, og har ingenting med musikkutdannelse å gjøre. Å forstå de forskjellige nøklene er gjort på noen timer, men å lære å spille de forskjellige tar tid og atter tid. Kan et moderne samfunn tillate seg sånne ting?

Studentene som nok ser galskapen i det hele har liten mulighet til å opponere fordi de da vil få dårlige karakterer, og slik fortsetter det i generasjon etter generasjon. Jeg kan dra sammenligninger langt her til ting som har lite med musikk å gjøre, men skal nøye meg med å påpeke at det er ikke så veldig lenge siden jorda var flat, og enda kortere tid siden dr. Semmelweis ble hånet og mobbet for sin nytenking. Jorda er rund og Semmelweis hadde rett, og i musikknotasjon kan alle partiturer og instrumentstemmer skrives i G-nøkkelsystemet.

Tør noen med utdannelse og fagkunnskap ta opp denne hansken, eller skal musikkundervisningen leve i middelalderen også i framtiden?

Christian Koksvik.

Musikklærehefte

Monday, August 2nd, 2010

Hei folkens. Nå har jeg fått trykket opp noen eksemplarer av heftet som jeg kaller ”Universalnøkkelen”. En notelære for ihuga amatører. Men der også min argumentasjon for å gå over til et notesystem basert på G-nøkkelen står nedskrevet. Å få solgt dette heftet er vel mer som en ønskedrøm. Men leser du dette og tar kontakt sender jeg heftet for kroner 150,- + porto. Noe av det viktigste i heftet er å tilnærme seg besifringslære på en lettere måte enn hva som tidligere har vært mest vanlig. I tabell går all verdens akkorder inn på en A4 side. Svært enkelt og oversiktlig. Og det å spille blåseinstrument er ikke vanskelig. Det tok meg et par måneder med litt øving å få på plass grepene til ventilinstrumentene. Så har du lyst har du lov, og store sjanser for at det går godt.

chr

Tingvoll 15. desember 2009

Tuesday, December 15th, 2009

Da har Clefcleaner vært en stund på nettet, og jeg har vært inne på noen fora og diskutert litt med folket. Den store susen er det ikke, som ventet. Det er mye som opptar folk flest atskillig mer enn en debatt om nøkler. Men noen har jo svart meg, og de aller fleste er i mot meg. Også som ventet. Ikke det at de er så mye i mot ideen, men det er liksom umulig fordi; et eller annet. Mange av de som argumenterer mot meg har ikke lest siden min skikkelig, det kommer tydelig fram i det de sier. De har kun merket seg noen spesielle punkt som har ergret dem, og kommenterer disse. En gjengs kommentar er at; ”Jeg har ingen problem med F-nøkkelen” og lignende. Og det er jo bra at det er så mange flinke blant oss. En bekymring som også blir dratt fram er; ”Hva med alle de notene som er trykket og er i bruk?”  Har jeg sagt at noe skal gjøres med de da? Absolutt ikke. Jeg sier det i min argumentasjon at alle som er vant til ett notesystem i dag også må få bruke det i all sin levetid. Klart det. Men jeg sier at vi må komme i gang med å forenkle noteskrivingen. Nye generasjoner må få slippe å lære forsjellige nøkler. Det er et gammelt system som er utviklet av komponister og noteskrivere som kun hadde sin egen komfort i tankene. Jeg har studert notasjonen til mange instrument, og kan ikke se noen problem med at alle bør noteres i et nøkkelsystem som er likt G-nøkkelsystemet. Jeg kan jo for så vidt være enig med de som sier at C-nøkkelen hadde vært et bedre utgangspunkt, men det er nå en gang slik at svært få har lært dette systemet, og siden G-nøkkelen er den absolutt mest brukte i hele verden, så velger jeg den. Det er ikke fordi at det er den jeg kan. Men hvordan i all verden skal jeg få til dette da? Tja, si det. En ting som er helt sikkert er at en tanke tenkt er en handling i framtiden. Og jeg har utviklingen på min side. En del kornoter blir nå trykket med kun G-nøkkelen i bruk, og den trenden kommer til å fortsette.

En av mange merkelige ting i musikkhistorien er at det blir brukt F-nøkkel til grovmessingen. Og enda rarere er det at det som regel er slik at notene til disse instrumentene blir utskrevet i C (consert pitch), selv om det vitterlig er Bb- eller Eb-instrument det blir spilt på. Resultatet av dette er at til trompet, Bb-bass og Eb-bass får vi tre forskjellige greptabeller. Til trompet og C-bass har vi den samme greptabellen, og hvis Bb-bass og Eb-bass hadde fått noter tilpasset instrumentets natur, ville også disse hatt den samme greptabellen. Dette er bare helt tullete.

Heldigvis får vi noter til både Bb-bass og Eb-bass i G-nøkkel, og da brukes den samme greptabell som til trompet. Til barytonhorn er det også å få noter i både F- og G nøkkel, heldigvis, og til trombone som regel i F-nøkkel, men også i G. Til å begynne med da brassbandtradisjonen startet var trombonen notert i G-nøkkel. Men så ble basstrombonen oppfunnet, og den ble da etter hvert notert i F-nøkkel. Der var vi uheldige gitt. I dag kan trombonen bli notert i F-nøkkel som et C-instrument, i F-nøkkel som et Bb-instrument eller i G-nøkkel som Bb-instrument. Håpløse tilstander spør du meg.

Tilbake til min idé. Vi må så snart som mulig starte musikkopplæring der kun en nøkkel er i bruk til alle instrument. Og alle instrument må få en greptabell som er tillagt instrumentets natur. Vi må tilrettelegge musikkopplæringen slik at flest mulig kan få delta. Og grunnleggende og god musikkopplæring må tilbake til grunnskolen. Musikk er svært viktig for å utvikle gode egenskaper i de fleste såkalte skolefag. Synd at de som bestemmer ”rammeplaner”, og hva det nå heter alt sammen, har glemt dette. Det går an å få til alt dette, men jeg klarer det ikke alene!

Christian

Clef Cleaner

Thursday, August 14th, 2008

Hva er en Clef Cleaner?

Du kan saktens lure på  det. Hvis du driver på med musikk skjønner du at det engelske ordet clef er det samme som vi på norsk sier nøkkel. Og i dag bruker vi g-nøkkel, f-nøkkel og c-nøkkel i notespråket.

Jeg har satt meg som mål å være en pådriver for å renovere musikknotasjonen. Derfor har jeg kalt domenet mitt for Clef Cleaner, og det med bakgrunn i at det er de fleste nordmenn som kan engelsk, men svært få fra andre land som forstår norsk.

Så vær velkommen til å gå inn på sidene mine og lese, tenke og kommentere. Få igang diskusjoner med venner og kjente, og ikke minst, med lærerne dine hvis du studerer musikk.

Christian Koksvik